Styrelsen

CLC Styrelsen 2021-2022

Ordförande Mattis Lilja

Kassör Niclas Oscander

Sekreterare Edis Saami

Ledamot Erik Andersson

Ledamot Filip Kaiser

Styrelsen är föreningens ansikte utåt och ansvarar för föreningens löpande verksamhet under året. Styrelsen är underställd medlemsmöten och ser till så att medlemmarna får sina röster och idéer framförda.

Kontakta Styrelsen på: styrelsen@test.kfclc.se