Styrelsen

CLC Styrelsen 2020-2021

Ordförande Erik Andersson

Kassör Jacob Lövstedt

Ceremonimästare Vivian Nguyen

Vice ordförande Lovisa Lundblad

Sekreterare Fredrik Gustafsson

Intendent Mattis Lilja

Ledamot Filip Kaiser

Styrelsen är föreningens ansikte utåt och ansvarar för föreningens löpande verksamhet under året. Styrelsen är underställd medlemsmöten och ser till så att medlemmarna får sina röster och idéer framförda.

Kontakta Styrelsen på: styrelsen@kfclc.se