CLC

Välkommen till kamratföreningen CLCs hemsida.

CLC är en kamratföreningen för Chalmerister som har avlagt eller ämnar avlägga en högskoleingenjörsexamen eller en examen inom någon av utbildningarna affärsutveckling och entreprenörskap, sjökapten, sjöfart och logistik eller sjöingenjör. Föreningens verksamhet syftar till ett gott kamratskap mellan medlemmarna, samt att förbättra förutsättningarna för studerande och alumner* inom föreningens rekryteringsbas. Föreningen erbjuder sina medlemmar ett digert utbud av aktiviteter inom ett vitt fält intresseområden samt möjlighet till luncher och middagar.

Föreningen är en invalsförening vilket innebär att befintliga medlemmar väljer in nya medlemmar. CLC är en ideell förening som är helt fristående från Chalmers och Chalmers studentkår. Föreningen arrangerar kalas och aktiviteter för medlemmar och arbetar med externa aktiviteter för teknologer i rekryteringsbasen, en återkommande aktivitet som vi gärna nämner är den omtyckta gratislunchen som ges till de studenter som är kvicka i benen. Alla CLC:s arrangemang, både interna och externa, bekostas av medlemmarna själva. CLC är behjälplig vid kalas eller annan verksamhet, för privatperson eller organisationer/företag. Kontakta styrelsen [at] kfclc [dot] se för mer information. Föreningens högsta beslutande organ är medlemsmötet som hålls åtminstone fyra gånger per verksamhetsår. För löpande verksamhet ansvarar styrelsen.

* Tidigare jobbade CLC aktivt med alumniverksamhet, denna verksamhet växte och blev helt självständig våren 2008 för att sedan 2012 införlivas i Chamlersska Ingenjörsföreningen (CING), se fliken Historik.