Historik

2001
Föreningen grundades sommaren 2001 av fyra teknologer vid Chalmers campus Lindholmen för gott kamratskap mellan medlemmarna.

2003
Chalmers Högskoleingenjörers Alumnförening (CHA) grundades våren 2003 och hade sin första alumnträff hösten 2003.

2006
Föreningen firade sitt femårsjubileum med pompa och ståt.

2011
Föreningen firade sitt 10 årsjubileum… Som det firades!

2012
Chalmers Högskoleingenjörers Alumnförening (CHA) går upp i Chalmersska Ingenjörsföreningen (CING).

2016
Föreningen firade sitt femtonårsjubileum!