Login

2001
Föreningen grundades sommaren 2001 av fyra teknologer vid Chalmers campus Lindholmen för gott kamratskap mellan medlemmarna.

2003
Chalmers Högskoleingenjörers Alumnförening (CHA) grundades våren 2003 och hade sin första alumnträff hösten 2003.

2006
F
öreningen firade sitt femårsjubileum med pompa och ståt.

2011
F
öreningen firade sitt 10 årsjubileum... Som det firades!

2012

Chalmers Högskoleingenjörers Alumnförening (CHA) går upp i Chalmersska Ingenjörsföreningen (CING).

2016
F
öreningen firade sitt femtonårsjubileum!

 

Sunday the 5th - Copyright CLC - 2016. Powered by top online poker and Joomla!