Vårdträdet


Linden donerades till Chalmers Campus Johanneberg av Kamratföreningen CLC i samband med föreningens tjugoårsdag 2021-08-20. Linden är föreningens vårdträd och symboliserar den växande kamratskap som föreningen bidrar till för studerande och alumner från Chalmers.